HISTORIE FIRMY

PROČ?
… Protože se Tomáš, Maroš a Josef – kteří vyznávali stejné základní hodnoty jako je poctivost, pracovitost, zodpovědnost a spolehlivost – rozhodli vytvořit něco společného.   

  • TRI je počátek slova triumvirát;
  • VERA znamená latinsky skutečný.

Začátkem roku 2022 Josef s firmy odešel. Název firmy se ponechal stejný, jelikož tato firma započala právě třemi lidmi.