HISTORIE FIRMY

PŘÍBĚH NAŠÍ FIRMY SE ZDÁ BÝT V PODSTATĚ VELMI PROSTÝ, ALE MÁ PRO NÁS NÁDHERNÉ VYÚSTĚNÍ, KDY SE NAŠE TŘI CESTY OPĚT PO LETECH PROTLY A VZNIKLA TAK TRIVERA s.r.o.

Kdy, jak a proč tedy vznikla Trivera s.r.o.? Bude asi nejlepší, když začneme od konce.

PROČ?
… Protože se tři kamarádi – Tomáš, Maroš a Josef – kteří vyznávají stejné základní hodnoty jako je poctivost, pracovitost, zodpovědnost a spolehlivost – na jaře roku 2021 setkali a shodli se na tom, že chtějí vytvořit nejen něco společného, ale především svého a funkčního. Máme to nastavené naprosto jednoduše – všichni tři máme stejný podíl ve firmě a všichni tři o všem rozhodujeme společně. Nestačí nám spokojit se s kompromisem – když se shodnou jen dva ze tří. Vždy musíme dojít ke konsensusu, takže ke shodě nás všech. Že je to těžké, složité?… ne, není 🙂 Když totiž spolu fungují tři chlapi, kteří si rozumí jak v osobní, tak i pracovní rovině – a to je právě ta vzácnost – tak je společné podnikání radostí. Vše je o vzájemné důvěře, vstřícnosti a selském rozumu, takže se toto naše nastavení v důsledku stalo naší předností, protože víc normálních hlav víc ví a má i větší rozhled.  

JAK?
…Zadání jsme si společně vydefinovali takto:

  1. Jsme tři, tak aby to název naší firmy obsahoval, a to v jakékoliv formě;
  2. Název firmy musí být jednoduchý, stručný, konstruktivní a dobře zapamatovatelný;
  3. Aby jak název, tak i logo evokovalo především naší spjatost, rovnocennost a vše mělo provázanou myšlenku.

… Vymysleli jsme asi 9 různých názvů, jak by se mohla jmenovat naše společná firma. Nakonec vyhrál poměrně jasně název Trivera s.r.o., a to proto, že:

  • TRI je počátek slova triumvirát, což evokuje právě rozhodování tří osob, což jsme navíc pozvedli tím, že nám jde o konsensus a ne o kompromis;
  • VERA znamená latinsky skutečný… ano, chceme být skuteční, opravdoví, otevření a nedělat ze sebe někoho, kým nejsme;
  • Navíc vzniklo náhodou v názvu ještě slovo RIVER – anglicky řeka, což je opět další zajímavý prvek k našim hodnotám… jak říkal Bruce Lee: „Vyprázdni svou mysl, buď beztvarý. Bez tvaru, jako voda. Když dáš vodu do sklenice, stane se sklenicí. Když dáš vodu do láhve, stane se láhví. Dáš ji do čajové konvice a stane se tou konvicí. A teď – voda může plynout nebo může drtit. Buď vodou, můj příteli.

A vysvětlení loga, které máme? 

  • Trojúhelník, který je optickým klamem má znázorňovat, že jsme si všichni tři společníci naprosto rovni, takže náš trojúhelník nemá žádný hlavní vrchol;
  • Rovnostranný trojúhelník je nejpevnějším tvarem v přírodě;
  • Uvnitř je písmeno T, které je nejen prvním písmenem našeho názvu, ale zároveň je i s odkazem na prvního zakladatele původní firmy – Tomáše, kterou jsme přejmenovali… viz níže.

KDY?
… přesně 27.4.2021, ale nenechte se mýlit tímto možná nedávným datem. Jak Tomáš, tak Maroš jsou totiž po celou dobu jejich profesního života jen a pouze truhláři – myšleno s tím největším respektem k nim a této nádherné profesi – takže mají opravdu bohaté a letité zkušenosti s tímto oborem. Josef, tak ten truhlář není – tedy zatím 😉 . Ale prošel opravdu zajímavými a různorodými obory, o čemž se můžete dočíst na jeho LinkedIn profilu, takže v naší firmě může nyní zúročovat své nadstandardní obchodní a manažerské zkušenosti a tím dopomoci, aby firma fungovala stejně skvěle i po organizační stránce a nejen po té výrobní.

Tomáš a Maroš se s Josefem poprvé setkali v srpnu roku 2011 v jedné truhlářské firmě, kam Josef nastoupil jako krizový manažer, aby dal firmě řád a nastavil veškeré pracovní procesy. Z této firmy Josef odešel v  říjnu roku 2014 a nedlouho poté z ní odešel i Tomáš s Marošem. Tomáš se stal živnostníkem a založil si k tomuto účelu název ToMa interiér. Koncem roku 2019 založil ToMa interiér s.r.o. a začal opět spolupracovat s Marošem.

V březnu 2021 se setkali tito dva skvělí truhláři opět s Josefem a najednou vše do sebe tak nějak samo zapadlo a nyní jsme tady – se zdravou sebedůvěrou, ale zároveň pokorou. S jasnou, čistou a reálnou vizí, jak postupně budovat naší společnou firmu Trivera s.r.o. a její značku – na pevných a poctivých základech, s férovým a otevřeným přístupem nejen k zákazníkům, ale i k práci a sobě samým